Natalie Van Den Bergh van Vrije Basisschool Sint-Antonius in Liedekerke is één van de drie laureaten voor de prijs voor Beste Boekenjuf/meester 2023.

De prijs voor Beste Boekenjuf/meester wil waardering schenken aan leerkrachten basisonderwijs die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas binnen een sterk leesbeleid op school. Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2021 blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het 4de leerjaar van het lager onderwijs sterk achteruitgaan in begrijpend lezen. De actie Beste Boekenjuf/meester zet voor de 13de keer leerkrachten die hun schouders zetten onder een leesbevorderende aanpak in de schijnwerpers.

61 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie zes scholen uit. Uit deze groep kwamen drie laureaten. 

Maaike Verstraete, leerkracht in het 5de leerjaar en beleidsondersteuner in Gemeentelijke Basisschool De Horizon in Snaaskerke, is Boekenjuf 2023. Zij krijgt een pakket met 100 boeken. Daarnaast zijn er nog 2 andere laureaten die in de prijzen vallen: Lieselot Vannieuwenhuyse van Vrije Basisschool De Ooievaar in Poelkapelle en Natalie Van Den Bergh van Vrije Basisschool Sint-Antonius in Liedekerke. Ook zij worden beloond met een mooie boekenselectie voor de schoolbibliotheek.

Meer over Natalie Van Den Bergh :

Het lezen op school promoten en verbeteren. Dat is Natalies taak als taal- en leesjuf op Vrije Basisschool Sint-Antonius in Liedekerke. ‘Ik ga op zoek naar leuke werkvormen en geschikte boeken daarvoor. Zo hoeven collega’s dat niet te doen en wordt het lezen stilaan een gestroomlijnd schoolgebeuren. Vroeger was dit een echte dorpsschool, maar door de verschuivingen aan de rand van Brussel krijgen we meer anderstalige kinderen.’ Het Lezen Op School-project heeft op school heel wat in gang gezet met de plaatselijke bib als motor. Om de vier maanden staan er 400 andere boeken in de schoolbib. De leerlingen kozen mee welke boeken in de klas moesten staan van verschillende genres.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *