Een Amsterdams echtpaar kocht dit drieluik, waarvan het middenpaneel werd vervaardigd door Pieter Coecke van Aelst, in Antwerpen, met blanco zijluiken, en liet zich daarop vereeuwigen door de Amsterdamse schilder Dirck Jacobsz. Beeld Museum Catharijneconvent

Een Amsterdams echtpaar kocht dit drieluik, waarvan het middenpaneel werd vervaardigd door Pieter Coecke van Aelst, in Antwerpen, met blanco zijluiken, en liet zich daarop vereeuwigen door de Amsterdamse schilder Dirck Jacobsz.Beeld Museum Catharijneconvent

Rare voorstelling eigenlijk. Een os maakt oogcontact met de toeschouwer. Daarachter staan een bebaarde herder en een andere herder met een opgeheven arm. Het schilderij is minder vreemd als je bedenkt dat het paneel van Pieter Aertsen een fragment is van een veel groter altaarstuk dat verloren is gegaan. Het hing in een van de vele kerken en kapellen in Amsterdam die tijdens de Beeldenstorm werden leeggehaald.

Pieter Aertsen was de belangrijkste Amsterdamse kunstenaar van het einde van de zestiende eeuw. Een geboren en getogen Amsterdammer, die op 18-jarige leeftijd naar Antwerpen ging, waar hij een gerespecteerde schilder werd. In 1556 of 1557 keerde hij terug naar Amsterdam. Hij kreeg belangrijke opdrachten, onder andere voor de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk.

In 1578 vond de Alteratie plaats. Calvinisten grepen de macht in de stad, katholieke godshuizen kwamen in handen van de protestanten en kregen nieuwe namen. Volgens de overlevering zou Aertsen met gevaar voor eigen leven een aantal werken in veiligheid hebben gebracht. Maar tragisch genoeg moest de schilder toezien hoe een groot deel van zijn prachtige oeuvre werd vernietigd.

Frans Hals

De gebeurtenissen rondom het werk van Aertsen raakten het hart van een artistieke omwenteling. In de zestiende eeuw had Antwerpen zich ontwikkeld tot het culturele en economische centrum van de Nederlanden. Maar in 1585 kwam daar verandering in, toen Antwerpen in handen kwam van de katholieke Spanjaarden. De protestante inwoners kregen vier jaar de tijd om zich te bekeren of te vertrekken. Het inwonertal halveerde. Veel schilders bleven, maar zij die vertrokken gingen bijna allemaal naar Amsterdam.

Opmerkelijk, want Amsterdam was destijds met dertigduizend inwoners een tamelijk onbeduidende stad. Er waren maar twintig schilders werkzaam en er was nog geen kunstmarkt, zoals in Antwerpen. Maar dat zou snel veranderen. Door de gunstige geografische ligging trokken de gevluchte kooplieden massaal van Antwerpen naar Amsterdam. In vijftien jaar tijd verdubbelde het aantal inwoners van de stad. In de loop van de zeventiende eeuw groeide Amsterdam uit tot een van de grootste steden van Europa, wat weer gepaard ging met een bloeiperiode van Hollandse schilderkunst. Want ‘kunst is graag bij rijkdom’, wist schilder en kunstenaarsbiograaf Karel van Mander destijds al.

De tentoonstelling Ode aan Antwerpen laat zien dat die bloei voor een groot deel te danken is aan de Antwerpse vluchtelingen. Frans Hals was bijvoorbeeld een migrantenkind. Hij werd geboren in Antwerpen in een gezin dat in 1586 naar Haarlem verhuisde. Maar hij schijnt erg trots op zijn Antwerpse roots te zijn geweest en in 1616 reisde hij naar zijn geboortestad om het werk van Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck te bestuderen. Zijn leermeester, eerdergenoemde Karel van Mander, werd ook geboren in Vlaanderen. Ook hij verliet het Zuiden en ging naar het tolerante Noorden, aanvankelijk naar Haarlem en later naar Amsterdam, waar hij in 1609 overleed.

Nieuwe genres

Ode aan Antwerpen beschrijft ook hoe Antwerpse kunst zich in de zestiende eeuw ontwikkelde. Rijke burgers bestelden altaarstukken voor privékapellen en portretten. Sommige werken werden in serie gemaakt. Schilders gebruikten reproductiekartons, waarbij de voorstelling werd overgetrokken of doorgedrukt. Door deze copy-pastemethode wist Joos van Cleve bijvoorbeeld dezelfde kinderen op een voorstelling te herhalen, met verschillende achtergronden.

In een drieluik uit ca. 1535 zie je Amsterdam en Antwerpen al verenigd. Het middenpaneel werd vervaardigd door de Antwerpse meester Pieter Coecke van Aelst. Een Amsterdams echtpaar kocht het in Antwerpen, met blanco zijluiken. Ze namen het werk mee naar huis en lieten zich daar op de zijluiken vereeuwigen door de Amsterdamse schilder Dirck Jacobsz.

In Antwerpen ontstonden ook nieuwe genres, zoals landschappen, stillevens en markttaferelen. Landschappen bevatten vaak nog religieuze figuren, maar die worden steeds kleiner. Ook in interieurs worden religieuze scènes letterlijk naar de achtergrond verdrongen en gaat alle aandacht uit naar stillevens op de voorgrond. Joachim Beuckelaer, die in Antwerpen werd opgeleid door zijn Amsterdamse oom Pieter Aertsen, beeldde een Bijbelse scene af, maar die is bijna niet te zien achter overvloedig aanwezig groente, fruit, vlees en gevogelte.

Tyrannosaurus rex

De Antwerpse schilder Cornelis van der Voort woonde vanaf 1592 in Amsterdam en introduceerde een nieuw compositieschema voor groepsportretten, waarbij de aanwezigen rondom een tafel zitten. Rembrandt schilderde in 1626 De doop van de kamerling, een verticale voorstelling, waarbij de figuren als het ware gestapeld werden. Hij baseerde zich daarbij waarschijnlijk op een voorstelling van zijn leermeester Pieter Lastman, maar de manier waarop hij de figuren groepeerde doet ook sterk denken aan Antwerpse schilders en dan vooral aan Rubens, die zijn figuren ook verticaal groepeerde.

Grootste bruikleengever van de tentoonstelling is de Phoebus Foundation, opgericht door de Belgische ondernemer Fernand Huts (72). Huts is ceo van Katoen Natie, een internationaal bedrijf in handel en logistiek. Hij spiegelt zich als verzamelaar aan Angelsaksiche voorbeelden als John Paul Getty en Henry Clay Frick en bezit een grote collectie kunst uit de Nederlanden uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Daarnaast heeft de Phoebus Foundation Belgische kunst uit de periode 1830-1930, hedendaagse kunst, Cobra, archeologisch textiel en nog een paar deelcollecties. Vorige maand nog kocht de stichting op een veiling in Zürich een dinosaurusskelet van een Tyrannosaurus rex. Prijs: 5,6 miljoen euro.

Het moet een van de pronkstukken worden in een nieuw museum, gevestigd in de Boerentoren in het centrum van Antwerpen. Het gebouw, een van de eerste wolkenkrabbers van Europa, wordt momenteel van top tot teen verbouwd door architect Daniel Libeskind. Die verbouwing gaat nog jaren duren, daarna zal het een cultuurtoren met tentoonstellingsruimtes worden.

Ode aan Antwerpen, het geheim van de Hollandse meesters. Museum Catharijneconvent, Utrecht, t/m 17 september.

Catalogus Van Antwerpen naar Amsterdam, Uitgeverij Hannibal, ISBN 97894 6466 6120, € 49,95.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *