De regering heeft ervoor gekozen om artikel 167 van de Grondwet in te roepen. “De Koning heeft de leiding van de buitenlandse betrekkingen, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten om de internationale samenwerking te regelen, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn”, luidt dat artikel.

“Dat betekent dat de koning (in dit geval de premier, red.) zelfstandig de bevoegdheid heeft om buitenlands beleid te voeren”, duidt grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven). Hij bevestigt dat de regering hiervoor niet de toestemming van het parlement nodig heeft, maar uiteraard wel achteraf ter verantwoording kan worden geroepen door de Kamer. 

Door die piste te volgen moest de Iraanse oppositie in ons land niet vooraf op de hoogte worden gebracht. Dat er aanvankelijk voor was gekozen om een uitwisselingsverdrag te maken, was volgens de regering een keuze voor transparantie, waardoor de Kamer al heeft kunnen debatteren over de kwestie.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *