Toekomstbeeld Bedrijvenpark Abtsdreef.© rr

Stabroek

Op de plaats van de vroegere Cubanatie in de Abtsdreef startte projectontwikkelaar Jeni Real Estate ongeveer een jaar geleden met het bouwen van een nieuwe KMO-zone. Binnenkort start fase 2 van dat project, goed voor nog eens 33 units.

– Bedrijvenpark Abtsdreef wordt groter. Er komen twee extra gebouwen bij met in totaal 33 moderne bedrijfsunits. Deze units variëren in grootte van 144 m² tot 398 m² en kunnen worden samengevoegd. Martens constructies uit Hoogstraten is de hoofdaannemer van het project. In augustus worden de afbraakwerken aangevat. In de zomer van 2024 kunnen de eerste ondernemers hun intrek nemen. De eerste 12 van de 33 units zijn reeds mondeling toegezegd.  

Een jaar geleden begon de projectontwikkelaar met de eerste fase. Die bestaat ook uit twee gebouwen, die samen onderdak bieden aan 21 units. Wanneer het hele project is afgerond, is er in het Bedrijvenpark Abtsdreef ruimte voor 54 units.

Zo komt het.© rr

De KMO-zone in de Abtsdreef is niet enkel goed nieuws voor ondernemers en buurtbewoners, maar ook voor de gemeente. De bewoners van de Abtsdreef hebben geen hinder meer van de talrijke vrachtverkeer van en naar de Cubanatie. Truckers bleven op de site aan de Abtsdreef geregeld overnachten en zorgden voor wat overlast. Dat probleem is met de ontwikkeling van Bedrijvenpark Abtsdreef opgelost. Burgmeester Rik Frans: “We mikken met deze KMO-zone in de eerste plaats op lokale ondernemers en middenstanders. Met de ontwikkeling van deze site beantwoorden we aan een reële behoefte.”

Patattenkot

Waar Bedrijvenpark Abtsdreef nu vorm krijgt, stond tot enkele jaren geleden een opvallende bakstenen toren. Dat was een echt herkenningspunt in de Polder. Het eigenlijke verhaal van het patattenkot begint vlak na de Tweede Wereldoorlog, maar vindt zijn oorsprong al in het begin van de jaren dertig. Toen werd een coöperatie opgericht: de Vereniging voor Zaad- en Pootgoed der Antwerpse Polders. De coöperatie bood landbouwgoederen aan die goedkoper waren dan die van de meestal Nederlandse leveranciers. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen de eerste magazijnen aan de Abtsdreef. Hier werden zaad- en pootaardappelen bewaard en bewerkt. De coöperatie groeide en in 1952 werd in Stabroek de eerste Belgische pootgoedbewaarplaats gebouwd met buitenluchtkoeling. Het patattenkot had toen een capaciteit van 2,2 miljoen kg voor verkoop in binnen- en buitenland. De aardappelen werden er bewaard bij 2 graden Celsius en de magazijnen waren vorstvrij tot – 25 graden.

Zeven jaar geleden werd het patattenkot afgebroken.© erik vandewalle

De polderdorpen telden toen meer dan honderd landbouwbedrijven en in 1955 begint de coöperatie aardappelen te verkopen in papieren zakjes van 5 kg. Eén machine bediend door drie man, kon vijf ton per uur verwerken. Dat jaar telde het patattenkot een omzet van vierduizend ton. Twee jaar later kwam er aan de Abtsdreef een 20 meter hoge silo bij voor de opslag van graan. Zeven jaar geleden ging het patattenkot tegen de grond.

(Erik Vandewalle)

Info en plannen: www.jeni.be

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *